Thursday, 11 July 2013

Щастие като фелиситарен синдром

Щастие е многомерно интегративно-ментално образувание, включващо интелектуално-аксиологична оценка под формата на удовлетворение.

No comments:

Post a Comment